Điều khoản và quy định

Sangolfvietnam.vn cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng vào các mục đích khác ngoài mục đích đã nêu, trừ trường hợp có sự đồng ý trước của khách hàng.

Nghĩa vụ của Ban điều hành Sangolfvietnam.vn là đại diện cho lợi ích của các Hội viên Sangolfvietnam.vn, là tiếng nói chính thức của Hội viên Sangolfvietnam.vn trong việc xử lý mọi vấn đề liên quan đến sự điều hành, xác lập và thực thi tất cả các chính sách và nội quy của Sangolfvietnam.vn về các vấn đề:

I. QUY CHẾ HỘI VIÊN:

1. Hội viên

Tư cách Hội viên Sangolfvietnam.vn sẽ được chấp nhận:

Các cá nhân từ 06 (sáu) tuổi trở lên đều có quyền đăng ký là Hội viên của Sangolfvietnam.vn. Đối với những Hội viên dưới 16 tuổi phải được người giám hộ xác nhận và đồng ý trước khi đăng ký.

Hiện tại Sangolfvietnam.vn có 01 mức Hội viên để đăng ký tham gia:

Hội viên Sangolfvietnam.vn Premium: là những Hội viên được hưởng đầy đủ tối đa ưu đãi từ Sangolfvietnam.vn tại tất cả các sân golf và các đối tác khác của Sangolfvietnam.vn trong vòng 12 tháng. Hội viên sẽ được cấp riêng một thẻ Hội viên Premium.

2. Quyền lợi

– Quý Hội viên sẽ được hưởng giá ưu đãi tại các sân golf, sân tập golf Việt Nam và Châu Á trong mạng lưới đối tác của Sangolfvietnam.vn. Danh sách các sân golf thuộc hệ thống Sangolfvietnam.vn được quy định và cập nhật trên website sangolfvietnam.vn.

– Quý Hội viên sẽ được hưởng giá ưu đãi tại các khách sạn 5 sao, các khu resort cao cấp tại Việt Nam và Châu Á trong mạng lưới đối tác của Sangolfvietnam.vn.

– Sangolfvietnam.vn sẽ liên tục cập nhật số lượng đối tác và bổ sung quyền lợi cho các Hội viên.

– Quý Hội viên sẽ được nhận một thẻ Hội viên Sangolfvietnam.vn – trên thẻ có ghi danh & hình ảnh Hội viên.

– Quý Hội viên sẽ được miễn phí đặt tee-time khi đặt qua trang web hay tổng đài 19002093 của Sangolfvietnam.vn.

– Quý Hội viên sẽ được miễn phí đặt caddie tại một số sân golf thuộc mạng lưới đối tác của Sangolfvietnam.vn.

– Quý Hội viên sẽ được hưởng chế độ đặc biệt khi tham gia các giải golf do Sangolfvietnam.vn tổ chức.

– Hàng năm, Quý Hội viên sẽ được tặng những ấn phẩm và hưởng những chương trình khuyến mại đặc biệt do Sangolfvietnam.vn cung cấp.

3. Nghĩa vụ

– Xuất trình thẻ hội viên thuộc quyền sở hữu khi check-in tại sân, sân tập hay khách sạn liên kết với Sangolfvietnam.vn.

– Để đảm bảo quyền lợi và giờ chơi phù hợp, trước khi lên sân hội viên cần đăng ký thời gian chơi và sân golf thông qua tổng đài hoặc hệ thống website booking của Sangolfvietnam.vn, hoặc hội viên cũng có thể đăng ký trực tiếp với sân.

– Mỗi Hội viên sẽ tự bảo quản và không cho người khác mượn thẻ.

– Hội viên sẽ phải chịu trách nhiệm trong việc chi trả tất cả các khoản lệ phí gia nhập và các khoản phí khác áp dụng cho Hội viên Sangolfvietnam.vn để có thể sử dụng tất cả tiện ích và dịch vụ của Sangolfvietnam.vn và tham gia vào các hoạt động của Sangolfvietnam.vn. Trong trường hợp Sangolfvietnam.vn có các chương trình khuyến mại về phí gia nhập, phí dịch vụ hay các phí khác, Quý Hội viên sẽ được thông qua email hoặc SMS.

– Mỗi Hội viên sẽ bồi hoàn cho Chủ sở hữu và Ban giám đốc Sangolfvietnam.vn tất cả các khoản công nợ của các khách mời của mình (nếu có).

4. Thời hạn sử dụng thẻ và gia hạn

* Thời hạn sử dụng thẻ: Thẻ Hội viên Sangolfvietnam.vn có giá trị trong vòng 12 tháng và được ghi rõ trên thẻ.

* Gia hạn sử dụng thẻ:

– Việc gia hạn hàng năm của Hội viên là tùy quyền lựa chọn và theo ý muốn của Hội viên.

– Hội viên có thể đăng ký gia hạn bằng cách hình thức email, gửi công văn hoặc gọi điện về Tổng đài Sangolfvietnam.vn.

– Hội viên muốn gia hạn sẽ phải chịu trách nhiệm trong việc chi trả phí gia hạn và các khoản phí khác áp dụng cho Hội viên Sangolfvietnam.vn để có thể sử dụng tất cả tiện ích và dịch vụ của Sangolfvietnam.vn và tham gia vào các hoạt động của Sangolfvietnam.vn. Trong trường hợp Sangolfvietnam.vn có các chương trình khuyến mại về phí gia hạn, phí dịch vụ hay các phí khác, Quý Hội viên sẽ được thông qua email hoặc SMS.

5. Rút lui

– Hội viên Sangolfvietnam.vn có thể tự nguyện rút lui, với điều kiện có thông báo trước bằng văn bản, email hoặc fax tới văn phòng Sangolfvietnam.vn.

– Mọi sự rút lui tự nguyện khỏi tư cách Hội viên có nghĩa là Sangolfvietnam.vn không có nghĩa vụ phải hoàn lại tất cả hay một phần tiền phí gia nhập Hội viên đã đóng.

– Việc rút lui tự nguyện chỉ có hiệu lực khi nào tất cả các khoản nợ của Hội viên đối với Alegofl đã được thanh toán hoàn tất.

6. Chấm dứt tư cách hội viên

Hội viên Sangolfvietnam.vn sẽ bị chấm dứt tư cách Hội viên và bị ngưng quyền sử dụng cũng như quyền thụ hưởng các dịch vụ, tiện ích và các chương trình của Sangolfvietnam.vn trong các trường hợp sau:

– Thẻ hội viên đã hết hạn và Hội viên không gia hạn làm lại thẻ.

– Hội viên đã rút lui. Thời gian chấm dứt tư cách Hội viên được xác định kể từ ngày Sangolfvietnam.vn nhận được thông báo bằng văn bản, email hoặc fax tới văn phòng Sangolfvietnam.vn tùy thời điểm nào đến trước. Sangolfvietnam.vn sẽ không có trách nhiệm phải hoàn trả một phần hay tất cả khoản phí gia nhập mà Hội viên đã đóng.

– Hội viên bị chấm dứt hoặc từ chối tư cách hội viên vì một số lý do Hội viên có những hành vi phá hoại gây tổn hại về danh tiếng hay tài sản của Sangolfvietnam.vn. Sangolfvietnam.vn sẽ không có trách nhiệm phải hoàn trả một phần hay tất cả khoản phí gia nhập mà Hội viên đã đóng.

7. Phục hồi tư cách hội viên

Đối với những Hội viên bị chấm dứt hoặc bị từ chối tư cách Hội viên, Sangolfvietnam.vn có thể phục hồi tư cách Hội viên cho những Hội viên này nếu Hội viên đó nộp đơn xin phục hồi theo đúng quy định. Đơn xin phục hồi tư cách Hội viên phải bằng văn bản, trình bày rõ hoàn cảnh chấm dứt tư cách Hội viên trước kia cũng như lý do xin được phục hồi. Trong trường hợp Ban Giám đốc Sangolfvietnam.vn chấp thuận đơn xin phục hồi, người đứng đơn sẽ phải nộp phí gia nhập Sangolfvietnam.vn ở mức hiện hành cho Hội viên tùy theo số tháng còn hạn của Hội viên đó.

Trường hợp không chấp nhận đơn xin phục hồi tư cách Hội viên, Ban Giám đốc Sangolfvietnam.vn không có nghĩa vụ cho biết lý do vì sao.

8. Thẻ không có giá trị nếu bán hay chuyển giao dưới mọi hình thức

Việc bán lại, chuyển giao, sang nhượng thẻ Hội viên Sangolfvietnam.vn, dù dưới bất cứ hình thức nào, và dù tự nguyện hay theo hiệu lực của luật pháp, đều không được phép, ngoại trừ việc đó được sự chấp thuận của Ban Giám đốc Sangolfvietnam.vn.

Mọi hành vi bán lại, chuyển giao hay sang nhượng thẻ Hội viên Sangolfvietnam.vn đều không có hiệu lực và sẽ dẫn đến chấm dứt tư cách Hội viên đối với Hội viên nào có hành vi bán lại, chuyển giao hay sang nhượng.

9. Phí gia nhập Sangolfvietnam.vn

– Phí gia nhập Hội viên Sangolfvietnam.vn

 • Hội viên Premium 2.400.000 vnđ/ 1 năm

Ngoài ra, Hội viên sẽ không phải thanh toán thêm bất kỳ khoản phụ phí nào để là Hội viên Sangolfvietnam.vn

– Mọi ứng viên khi được Ban Giám đốc Sangolfvietnam.vn chấp nhận kết nạp vào Sangolfvietnam.vn đều phải nộp phí gia nhập. Sau khi đơn xin gia nhập Sangolfvietnam.vn đã được Ban Giám đốc Sangolfvietnam.vn chấp thuận, ứng viên vẫn chưa trở thành Hội viên Sangolfvietnam.vn chừng nào chưa thanh toán đầy đủ khoản phí gia nhập Sangolfvietnam.vn.

– Ban Giám đốc Sangolfvietnam.vn có thể miễn phí toàn bộ hoặc một phần phí gia nhập cho bất kỳ ứng viên theo từng chương trình ưu đãi mà Sangolfvietnam.vn áp dụng tại thời điểm xác định. Sangolfvietnam.vn sẽ có trách nhiệm thông báo trước thông tin và điều kiện áp dụng chương trình này.

10. Tài khoản Hội viên

Mỗi Hội viên Sangolfvietnam.vn sẽ được cấp một mã số tài khoản Hội viên. Hội viên có thể sử dụng tài khoản này đăng nhập vào website sangolfvietnam.vn hoặc gọi điện lên tổng đài Sangolfvietnam.vn 19002093 để được miễn phí đặt giờ chơi cho chính Hội viên đó ở tất cả các sân golf mà Sangolfvietnam.vn liên kết.

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT GIỜ TEE-TIME:

1. Quy định chung

1.1 Quý Gôn thủ đặt giờ chơi golf qua Sangolfvietnam.vn, yêu cầu khai báo họ tên đầy đủ, những thông tin liên quan chính xác, lên sân chơi đúng giờ tee-off và tuân thủ các quy định trên sân.

1.2 Mỗi Quý Gôn thủ khi đặt giờ tee-time thông qua bất cứ hình thức hỗ trợ nào của Sangolfvietnam.vn qua website sangolfvietnam.vn hoặc tổng đài 19002093, tại các sân golf sẽ được cấp một (01) mã đặt chỗ. Mỗi mã đặt chỗ chỉ có giá trị một (01) lần kể từ khi Quý Gôn thủ đặt giờ chơi và được nhận thông báo về mã này qua email, trên website sangolfvietnam.vn với khách đã đăng ký tài khoản hoặc qua tin nhắn từ Sangolfvietnam.vn, cho đến thời điểm thực tế Gôn thủ đó sử dụng mã này để chơi ở trên sân golf.

1.3 Sangolfvietnam.vn chỉ nhận đặt giờ tee-time tối thiểu trước 1 tiếng và tối đa trước 15 ngày kể từ giờ tee-time.

1.4 Quý Gôn thủ vui lòng báo cho Sangolfvietnam.vn số lượng người chơi chính xác khi đặt và tuân thủ theo Điều 3.2.4, Mục II.

1.5 Khi lên sân chơi Quý Gôn thủ phải trình mã đặt chỗ, nếu là Hội viên Sangolfvietnam.vn thì phải xuất trình mã đặt chỗ hoặc thẻ Hội viên khi check-in, để được hưởng giá ưu đãi nhất khi lên chơi ở tất cả các sân mà Sangolfvietnam.vn liên kết không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Châu Á.

1.6 Đối với những nhóm từ 12 người trở lên, khi đã xác nhận ngày giờ và dịch vụ tham gia với Sangolfvietnam.vn, trong vòng 3 ngày sau khi đặt tee-time, phải đặt trước 50% tổng số tiền dịch vụ của cả nhóm bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

1.7 Đối với Voucher được cung cấp bởi Sangolfvietnam.vn, Quý Gôn thủ phải đặt giờ chơi trước qua tổng đài 19002093 hoặc qua website để được đăng ký mua voucher và tối đa sẽ được mua 4 vouchers/ 1 lần đặt. Sangolfvietnam.vn luôn đảm bảo các voucher gửi đến Quý Gôn thủ có giá trị sử dụng, còn nguyên vẹn và đầy đủ số lượng

1.7.1 Đối tượng mua voucher

 1. a) Hội viên Sangolfvietnam.vn
 2. b) Gôn thủ đặt giờ chơi qua Sangolfvietnam.vn

1.7.2 Hình thức mua voucher:

 1. a) Quý golf thủ có thể qua văn phòng Sangolfvietnam.vn để mua voucher.
 2. b) Sangolfvietnam.vn sẽ thuê bên thứ 3 để chuyển voucher đến địa điểm mà Quý Gôn thủ muốn và thêm phí vận chuyển cho mỗi voucher.

1.8 Đối với đặt phòng khách sạn, khu nghỉ dưỡng hoặc tour du lịch, ngoài những đối tác ưu tiên Hội viên Sangolfvietnam.vn thanh toán trực tiếp khi đến sử dụng dich vụ, thì Quý Hội viên phải thanh toàn phí sử dụng dịch vụ cho Sangolfvietnam.vn bằng tiền mặt, chuyển khoản hay các hình thức khác trước 48h kể từ giờ đã đặt tại một số đối tác không có quyền ưu tiên này

2. Quy định thay đổi, hoãn và hủy

2.1 Quý Gôn thủ không muốn chơi, không thể chơi, muốn thay đổi giờ tee-time/sân như đã đặt trước với Sangolfvietnam.vn, khách hàng phải gọi điện báo trước hoặc cập nhật tình trạng booking trên trang web Sangolfvietnam.vn.com ít nhất 2 tiếng trước giớ tee-time nếu đặt giờ tee-time trong vòng 24h và trước 8 tiếng kể từ giờ tee-time đã đặt để Sangolfvietnam.vn có thể kịp thời báo lại với sân. Nếu Quý Gôn thủ để xảy ra tình trạng:

 • Chuyển (hoãn) đặt sân.
 • Hủy muộn.
 • Đặt giờ rồi mà không lên.
 • Đặt trùng flight.
 • Thanh toán phí đặt sân và giờ chơi muộn.

Thì trong vòng mỗi quý (3 tháng) một năm:

 • Dưới 3 lần: Sangolfvietnam.vn sẽ nhắc nhở qua điện thoại.
 • Lần thứ 4: Sangolfvietnam.vn sẽ không nhận book trong vòng 15 ngày.
 • Lần thứ 5: Sangolfvietnam.vn sẽ không nhận book trong vòng 30 ngày.

Và áp dụng quy định về phí theo Điều 3.2.2, Mục II.

2.2 Quý Gôn thủ vẫn muốn chơi, nhưng không đến được đúng giờ hoặc chuyển sân, thì vui lòng báo lại với Sangolfvietnam.vn qua tổng đài 19002093 trước một (01) tiếng, Sangolfvietnam.vn sẽ kịp thời thông báo tới sân golf để đặt được giờ chơi phù hợp với thời gian đã xác nhận lại, một cách hợp lý nhất cho Quý Gôn thủ và cho sân golf.

3. Quy định về phí

3.1 Phí chơi golf

3.1.1 Áp dụng cho mỗi Hội viên và khách của Sangolfvietnam.vn sẽ là giá ưu đãi ở từng sân, giá này được đăng đầy đủ trên website sangolfvietnam.vn hoặc Quý Gôn thủ có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài Sangolfvietnam.vn 19002093.

3.1.2 Trường hợp Quý Gôn thủ đã đặt tee-time, đã nộp đầy đủ phí chơi gôn nhưng vì lý do nào đó, không lên sân chơi được, Sangolfvietnam.vn sẽ bảo lưu và tự động khấu trừ vào số tiền đặt tee-time cho lần đặt tới hoặc hoàn trả lại theo yêu cầu của Quý Gôn thủ (trừ phí chuyển khoản).

3.2 Phí đặt tee-time là 100,000 vnđ/1 người/1 lần đặt.

3.2.1 Thời gian thanh toán phí đặt tee-time:

 1. a) Trường hợp khách đặt giờ tee-time trước 24h, Quý Gôn thủ phải nộp phí muộn nhất là trước 24 giờ tính từ giờ tee-time đã được xác nhận đặt, bằng hình thức chuyển khoản, thanh toán bằng thẻ Visa hoặc Quý Gôn thủ có thể đăng ký thanh toán trực tiếp tại sân (nếu sân golf đó có hỗ trợ việc này).
 2. b) Trường hợp khách đặt giờ tee-time trong ngày (trong vòng 24h), Quý Gôn thủ phải nộp phí đặt giờ chơi muộn nhất là trước giờ tee-time mà Quý Gôn thủ đã đặt, bằng hình thức chuyển khoản, thanh toán bằng thẻ Visa hoặc Quý Gôn thủ có thể đăng ký thanh toán trực tiếp tại sân (nếu sân golf đó có hỗ trợ việc này).

3.2.2 Về hoãn, hủy hoặc không lên sân chơi, dù Quý Gôn thủ đã đặt tee-time qua Sangolfvietnam.vn:

 1. a) Nếu Quý Gôn thủ có thông báo trước cho Sangolfvietnam.vn trước 24h kể từ giờ đặt tee-time, thì số tiền booking sẽ được hoàn trả lại nếu khách yêu cầu, hay sẽ được khấu trừ vào số tiền đặt chỗ cho lần tới của Quý khách hàng.
 2. b) Nếu Quý Gôn thủ không thông báo trước, hay có thông báo nhưng thông báo trong khoảng 24h trước giờ tee-time cho Sangolfvietnam.vn, thì số tiền đặt chỗ sẽ không được hoàn trả lại.

3.2.3 Về mã đặt chỗ:

 1. a) Nếu Quý Gôn thủ có thông báo trước cho Sangolfvietnam.vn trước 24h kể từ giờ đặt tee-time thì, mã đặt chỗ cho Quý Gôn thủ tại sân A (là một sân golf bất kỳ trong hệ thống sân golf liên kết Sangolfvietnam.vn) chưa dùng lúc đó sẽ được giữ nguyên giá trị cho lần đặt chơi hợp lệ tiếp theo ở sân A thông qua Sangolfvietnam.vn.
 2. b) Nếu Quý Gôn thủ không thông báo trước, hay có thông báo nhưng thông báo trong khoảng 24h trước giờ tee-time cho Sangolfvietnam.vn, thì mã đặt chỗ cho Quý Gôn thủ sẽ tự động bị hủy.

3.2.4 Số lượng người chơi thực tế lên sân không bằng số lượng người chơi đã đặt trước:

 1. a) Nếu Quý Gôn thủ vui lòng báo trước việc thay đổi số lượng người chơi này trước giờ tee-time một (01) tiếng thì:
 2.  Số lượng người thực tế lên sân chơi nhiều hơn số lượng người đã đặt trước, Sangolfvietnam.vn sẽ tự động liên lạc với sân và thông báo lại ngay tình hình đặt thêm chỗ với Quý khách hàng sớm nhất có thể theo tình hình sân gôn lúc đó. Sau khi chơi xong, Quý gôn thủ phải trả phí đặt thêm chỗ và phí chơi golf ngay tại sân nếu Sangolfvietnam.vn đặt được thêm chỗ cho số lượng người lên thừa đó.
 3.  Số lượng người thực tế lên sân chơi ít hơn số lượng người đã đặt trước, Quý Gôn thủ sẽ được nhận lại phí đặt giờ chơi, hoặc không nhận lại và tự động Sangolfvietnam.vn sẽ khấu trừ cho lần đặt giờ chơi hợp lệ tới của Quý khách hàng.

b) Nếu Quý Gôn thủ không báo trước việc thay đổi số lượng người khi lên sân chơi, hoặc báo trước nhưng báo trong vòng một (01) tiếng trước giờ tee-time, thì:

 1.   Số lượng người thực lên sân chơi ít hơn số lượng người đã đặt trước, Quý Gôn thủ vẫn phải trả phí theo số lượng đã đặt ban đầu.
 2.  Số lượng người thực lên sân chơi nhiều hơn số lượng người đã book, Sangolfvietnam.vn sẽ không chịu trách nhiệm với số khách lên over này. Nếu số lượng người lên over này muốn được hưởng theo chế độ của Sangolfvietnam.vn và lúc đó trên sân vẫn còn giờ chơi, Quý Gôn thủ phải liên hệ trực tiếp với Sangolfvietnam.vn để được hỗ trợ, xác nhận và thanh toán luôn tiền book tại sân.

Sangolfvietnam.vn sẽ không chịu trách nhiệm khi quý khách lên sân chơi mà không có giờ chơi hay có phát sinh về giá hoặc những trường hợp không mong đợi khác, nếu Quý Gôn thủ không thực hiện đúng những điều trên.

3.3 Về voucher chơi golf

 3.3.1 Hình thức thanh toán voucher chơi golf:

 1. a) Chuyển khoản trước
  b) Tiền mặt

3.3.2 Hình thức đổi trả

– Trước khi ký nhận, Quý Gôn thủ có trách nhiệm kiểm tra voucher và có quyền đổi trả nếu voucher trong quá trình vận chuyển bị rách hay hết hạn sử dụng không thể dùng được.
– Sau khi đã ký nhận, Quý Gôn thủ tự bảo quản và chú ý hạn sử dụng của voucher của mình, Sangolfvietnam.vn không chịu trách nhiệm đổi trả lại những trường hợp này.

3.3.3 Hình thức hoàn trả

– Nếu Quý khách hàng đã thanh toán trước cho Sangolfvietnam.vn nhưng chưa nhận voucher thì Sangolfvietnam.vn sẽ có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền đó cho khách hàng. Tuy nhiên khách hàng sẽ phải chịu phí chuyển khoản phát sinh theo quy định của ngân hàng.

– Nếu Quý khách hàng chưa thanh toán trước cũng như không thông báo lại cho Sangolfvietnam.vn trước 1 ngày kể từ thời điểm voucher được giao đến tay khách hàng. Khách hàng phải chịu phí vận chuyển voucher trả về cho Sangolfvietnam.vn.

Sangolfvietnam.vn sẽ không chịu trách nhiệm khi quý khách lên sân chơi mà không có giờ chơi hay có phát sinh về giá hoặc những trường hợp không mong đợi khác, nếu Quý Gôn thủ không thực hiện đúng những điều trên

III. Quy định với sân golf

 1. Khách của Sangolfvietnam.vn lên sân được hưởng giá ưu đãi, các chế độ và quyền lợi như trong hợp đồng với Sangolfvietnam.vn và tất cả các như các golfer khác trên sân.
 2. Hội viên và khách chơi của Sangolfvietnam.vn sẽ được chơi tại sân golfvào tất cả các giờ trống trong tất cả các ngày trong tuần sân golf mở cửa.
 3. Cho phép Hội viên và khách của bên A được lựa chọn mức giá phù hợp khi đặt giờ chơi tại sân, giá này sẽ được bên A xác nhận cho bên B trước khi khách lên chơi.
 4. Sân đã xác nhận giờ chơi cho khách với Sangolfvietnam.vn, nhưng đến giờ khách của Sangolfvietnam.vn lên chơi mà vì một lý do nào đó trên sân không còn chỗ trống hoặc quên không đặt chỗ như đã xác nhận, thì sân phải ưu tiên để khách của Sangolfvietnam.vn được chơi đúng giờ chơi như đã xác nhận ban đầu.
 5. Nếu Sân Golf không cập nhật những thay đổi giá và các chương trình promotion hiện tại trên sân trước 1 ngày và thông báo cho Sangolfvietnam.vn, để nhân viên của Sangolfvietnam.vn kịp thời đưa thông tin đến khách, thì trong trường hợp đó sân phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sai sót và giá.
Sân Golf Việt Nam